2010/12/16

КОМПЬЮТЕР БА ЁС ЗҮЙ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ [илтгэл]

Магистрын Техникийн философи хичээлийн хүрээнд "КОМПЬЮТЕР БА ЁС ЗҮЙ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ" сэдэвт илтгэл бэлдсэн юм. Харамсалтай нь хичээл дээрээ тавьж чадаагүй ч хүмүүст хэрэг болох байх гэж бодоод нийтлэж байна. Илтгэлийг бэлдсэн А.Жаргалсайхан, Б.Болдхүү, П.Дэлгэрмөрөн, Мөнхжаргал нар.


No comments:

Post a Comment