CSMS

CSMS
КОМПЬЮТЕРИЙН ТЕХНИК, МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГУУЛЬ
Computer Science and Management School, (School of Computer Sciene and Management)
КТМС-н Facebook бүлгийн хуудас  КТМС-н Youtube видеонууд

Бие даалтын ажил хийхдээ ашиглаарай. [csms_bd_nuur.doc] - Татах