SE315

Миний дэвшүүлж буй "SE315-Програм хангамжийн төсөл"-н сэдвүүд:

Төслийн код Сэдвийн нэр Товч тайлбар Ашиглах технологи
1 SE315 Вэб-д суурилсан Алсын зайн сургалтын систем Вэб технологи ашиглаж интернэт болон интранетийн сүлжээ ашиглан багш, сурагч 2 ын сургалт явуулах сургалтын интерактив орчин .NET платформ эсвэл PHP фрэймворк
2 SE315 Вэб-д суурилсан Онлайн тестийн програм Уламжлалт цаасан технологийг халж онлайнаар тест авдаг програм. Багш асуултуудаа зөв хариултын хамт оруулна. Оюутанд өгсөн нууц үгээр нэвтрэнэ. Олон хэрэглэгч зэрэг хандах боломжтой байх, найдвартай байх ASP.NET эсвэл PHP, AJAX фреймворкууд
3 SE315 Android утсанд зориулсан аппликейшн Android системтэй гар утсанд зориулж Android 2.1 Platform ашигласан хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангаж чадах ямар нэгэн програм эсвэл тоглоом Android 2.1 Platform, Java
4 SE315 Iphone утсанд(эсвэл IPAD) зориулсан аппликейшн iOS 4.2 системтэй iphone, ipad зориулж iOS SDK ашигласан хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангаж чадах ямар нэгэн програм эсвэл тоглоом iOS SDK, C, C++
5 SE315 Meego утсанд зориулсан аппликейшн Meego системтэй гар утсанд зориулж MeeGo 1.1 SDK ашигласан хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангаж чадах ямар нэгэн програм эсвэл тоглоом MeeGo 1.1 SDK, C++
6 SE315 КТМС-н төгсөгчдийн вэб сайт Төгсөгчдийн эргэх холбоог сайжруулах зорилготой, бүртгэлээрээ элссэн оноороо анги үүсгэх боломжтой байх ASP.NET эсвэл PHP, AJAX фреймворкууд
7 SE315 Лабораторын компьютеруудийн дэлгэц удирдах систем Easycafe програмын ажиллагаатай төстэй боловч их сургуулийн багш, оюутны шаардлагад нийцсэн байх, antifreeze C++, C#
8 SE315 Багш, оюутны цаг бүртгэлийн систем Хурууны хээгээр эсвэл цахим картаар тухайн лабораторын ангийн үүдэнд картаа уншуулж цаг, ирцээ бүртгүүлдэг програм C++, C#
9 SE315 Вэб-д суурилсан зөвлөх багшийн програм Оюутнуудын мэдээллийн бааз үүсгэж, тогтмол мэдээлэл и-мэйлээр, гар утсанд нь хүргэдэг. Үүрэн холбооны Операторуудаас тусгай дугаар авч болно. PHP, AJAX фреймворкууд (Zend, Symfony)
10 SE315 Хичээлийн хуваарь зохиодог програм Сургалтын албаны ажилчид тухайн улиралд заах хичээлүүдийн мэдээлэл болон сургуулийн ангиудыг оруулахад хамгийн тохиромжтой байдлаар хуваарь зохиодог байх. Зарим багш, хичээлүүдийг өглөө эрт сонгож болдог байвал сайн. C++, C#
Төсөл, дипломтой холбоотой мэдээллийг
» Ч.ЭРДЭНЭБАТ  /дипломын нарийн бичиг /