2010/10/15

hidden аттрибуттай Хавтасыг сэргээх 3


Batch файлыг засварлаж доорх өөрчлөлтүүдийг хийв. 1 өдрийн дотор 3 хувилбар гаргав. Kke.


1. Ил хуулагдсан файлуудаас *.exe, *.url, *.inf файлуудыг олж устгадаг болов. Ямар нэг permission-н асуудал үүсэхгүй. (засварласан)
2. Бүх хавтас, файлуудын аттрибитын hidden, system file -г болиулах. Ингэхдээ өмнөх хувилбарт архив, index-лэх аттрибитуудыг засдаг байсан нь шаардлагагүй гэж үзээд хассан. (засварласан).
3. Batch скрипт ажиллаж байх үеийн болон дууссаны дараа мэдээлэл үзүүлж, засаж дуусаад txt файл руу файл, хавтасуудын мэдээлэл гаргадаг болов. (шинээр нэмсэн)


-Шинэ хувилбарыг нь эндээс татаж аваарай. [AntiHidden v.1.0]-Дээрхийн эсрэг буюу файл, хавтас hidden болгогчийг эндээс татаж авч туршиж үзэж болно. [HiddenYes]

-Бүх хувилбаруудыг эндээс харж, татаж авч болно. [Download Center]

No comments:

Post a Comment