2010/12/13

Mozilla Seabird 3D

Mozilla Seabird 3D
Mozilla Lab-н нэг хэсэг Mozilla Seabird concept серийн Seabird утасны загвар нь хэрэглэгчид гар утасны агуулгыг технологийн дэвшилтэй хэрхэн хамтаар ашиглаж болохыг харуулж чадахаар болжээ. Олон зуун хэрэглэгчдийн санал хүсэлт, хийсвэр загварыг нэгтгэж энэхүү 3D орчны,  8MP камертай, 2 проектортой, IR Bluetooth чихэвчэн удирдлагатай жинхэнэ гар утсан компьютерийн загвар бий болоод байна.

Seabird Concept 1

Seabird Concept 2

Seabird Concept 3

Seabird Concept 4No comments:

Post a Comment