2011/03/03

КТМС сайт болон хичээлийн блогуудын RSS

Цаг тутам өсөн нэмэгдэж байгаа интернэтийн мэдээлллийн урсгалаас зөвхөн өөрт хэрэгцээт мэдээлэл олж авахад хэцүү болжээ. Харин бид RSS - Really Simple Syndication буюу Шинэчлэлт тандагч гэж орчуулагдаад байгаа xml ашиглаж вэб, блогын мэдээллийг хялбаршуулсан форматад хувиргагчийг ашигласнаар мэдээллийг төрөл бүрийн rss уншигч, и-мэйлээр хүлээж авах нь маш их цаг хэмнэж чаддаг. КТМС-н зарим багш нар, өөрийн ордог хичээлийн блогуудын RSS хаягийг дор сийрүүлэн бичэв. 
Би өөрийн хичээл ордог оюутнуудын и-мэйл хаягийг бүртгэж авч И-мэйл subscribe хийж байгаа билээ. Ингэснээр таныг хичээлийн блогт зочилж нийтлэгдсэн шинэ нийтлэл уншиж амжаагүй байсан ч таны и-мэйлд очих тул мэдээлэл авахад илүү хялбар байх юм. 
Цаашид хичээлийн блогуудын RSS-г http://feeds.cdeq.mn/ХИЧЭЭЛИЙНКОД гэсэн форматаар байршуулах төлөвлөгөөтэй байна.

1. JAGAARJ блог
URL - http://jagaarj.cdeq.mn


4. КТМС вэб сайтын шинэ мэдээлэл
URL - http://csms.edu.mn
RSS - http://feeds.cdeq.mn/csms
@ - И-мэйлээр мэдээлэл авахаар бүртгүүлэх


5. CS203-Объект хандлагат програмчлал
URL - http://cs203.cdeq.mn
RSS - http://feeds.cdeq.mn/cs203
@ - И-мэйлээр мэдээлэл авахаар бүртгүүлэх


6. CS207-Үйлдлийн систем
URL - http://cs207.cdeq.mn
RSS - http://feeds.cdeq.mn/cs207
@ - И-мэйлээр мэдээлэл авахаар бүртгүүлэх

No comments:

Post a Comment