2011/02/02

Going Google: A Guide for Schools and Universities

Үүлэн тооцоололд суурилсан Google Apps-г ахлах сургууль, их дээд сургуульд хэрхэн хэрэглэж болох тухай өмнө нь бичиж байсан. АНУ-н  Kent State, Brandeis, North Carolina State, U.C их сургуулиуд хэрхэн хэрэглэдэг, оюутнууд нь ямар сэтгэгдэлтэй байгааг доорх виденд үзүүлнэ. Thanks Google:

No comments:

Post a Comment